Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami

Pracovně lékařské prohlídky -, profesní průkazy, jiná komplexní lékařská prohlídka 600 Kč
Posudek k schopnosti řízení motorového vozidla 600 Kč
Komplexní vyšetření na žádost.  Vyšetření nepojištěné osoby. 600 Kč
Posudek -vydání,rozšíření či prodloužení zbrojního průkazu 600 Kč
Výpis z dokumentace 200 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou 200 Kč
Potvrzení způsobilosti ke sportovním a jiným činnostem 200 Kč
Vystavení zdravotního průkazu v potravinářství 400 Kč
Vystavení žádosti o lázeňskou léčbu a rekondiční pobyty 200 Kč

Potvrzení pro státní instituce,Potvrzení o zdravotním stavu, Potvrzení přihlášky ke studiu

200 Kč
Vyplnění komerčního formuláře - pojistka/délka DPN/úraz/apod. 400 Kč
Laboratorní vyšetření na žádost pacienta bez indikace dle ceníku laboratoře
Kopie zpráv 2 Kč/strana
Kopie celé dokumentace 250 Kč + 2 Kč/strana
Potvrzení o trvání pracovní neschopnosti, změna pobytu, změna vycházek
30 Kč
Náhradní hlášení - k vystavené pracovní neschopnosti 30 Kč
Pacienti bez platného českého pojištění platí individuálně dle rozsahu vyšetření.

Výpis ze zdravotní karty  na žádost  pojišťovny                                    500 Kč / každých započatých  30 min 

Ceník platný od 15.5.2017